ورمی

مناسب ترین گونه کرم خاکی برای تولید ورمی کمپوست

مناسب ترین گونه کرم خاکی برای تولید ورمی کمپوست


به طور مثال گونه Lampite mauritti به منظور مدیریت و بهبود ساختمان خاک مورد استفاده قرار می گیرد. ولی مناسب ترین گونه برای تولید ورمی کمپوست، گونه Eisenia foetida بوده که به رنگ قهوه ای مایل به قرمز و کوچکتر از کرم های خاکی معمولی می باشد. کرم ها جزو جانوران هرمافرودیت می باشند، یعنی هر کرم اندام های نر و مادگی را توامان دارد، ولی نهایتا کرم با اتصال به جفت دیگر از طریق دو کلیتلوم (clitellum) و تبادل اسپرم عمل جفت گیری را انجام می دهد. سپس هر کرم یک کیسه تخم ریزی در کلیتلوم خود تشکیل می دهد. (کلیتلوم قسمتی برجسته در تنه کرم است و در بند های نزدیک سر یک کرم بالغ قرار دارد). کیسه های تخم ریزی یا همان کوکون ها به رنگ زرد کهربایی بوده و در داخل آن حدود 7-3 نوزاد لارو وجود دارد.
بنابراین افزایش تعداد کرم ها در هر نسل به صورت تصاعد نسبتا هندسی، خواهد بود. وزن هر کرم بالغ بین نیم تا یک گرم بوده و در هر کیلوگرم حدود 1000 تا 2000 نخ کرم وجود دارد. فاصله بین دو نسل (از تخم تا تخم) در شرایط نرمال حدود 3 ماه بوده و عمر کرم ها بین یک تا دو سال متغیر است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393ساعت 14:36  توسط   | 

مواد مناسب برای تولید ورمی کمپوست 3

4) تولید ورمی کمپوست ازخرده برگهای ریخته شده در سطح شهرها:
برگهای ریخته شده و خرده برگهای سوزانده شده خیابانها و مناطق مسکونی نیز قابل مصرف می باشند اما گزارشی مبنی بر استفاده از این موارد در دسترس نمی باشد. اگر بتوان از این خرده برگها استفاده نمود، این کار باعث پاکیزگی شهرها و در ضمن ایجاد محصول ورمی کمپوست مفید می گردد. ممکن است بتوان از خرده برگهای انبه، گواوا و علفهای هرز (که بدون بذر می باشند) نیز استفاده کرد اما در این مورد به اطلاعات بیشتری نیاز است.


5) کاغذ باطله و پارچه های کتانی و …
این مواد همه زباله های آلی تجزیه‌پذیر می باشند و اگر برای دستیابی به دیگر محصولات مفید مورد بازیافت قرار نگیرند می توان آنها را به منظور تولید ورمی کمپوست بازیافت نمود.


6) تولید ورمی کمپوست از زباله های شهری:
زباله های شهری یا همان زباله هایی که هر روز تولید می شوند، در بردارنده مواد مهمی از بقایای آلی شهری می باشند. بخش قابل توجهی از زباله‌های شهری می توانند دسته بندی شده و سپس بازیافت یا تجزیه گردند. اغلب زباله های خانگی مانند زباله آشپزخانه نیز می توانند با کمی دست کاری و تغییر در تولید ورمی کمپوست استفاده شوند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت 11:1  توسط   | 

مواد مناسب برای تولید ورمی کمپوست 2


 نیز قابل تبدیل به کمپوست می باشند اما به دلیل اینکه میزان نیتروژن در آنها کم است، سرعت تجزیه پائین می آید و در صورت استفاده از کاغذ نباید وزن آنها بیش از ده درصد کل وزن مواد موجود در مخزن ورمی کمپوست باشد.
زباله های آلی که از نظر بیولوژیکی تجزیه‌پذیر بوده و معمولاً به عنوان مواد کمپوست شوند، در پرورش کرم و تولید ورمی کمپوست مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر می باشند:
1) تولید ورمی کمپوست از فضولات حیوانی:
می توان از مدفوع حیوانی مانند، گوسفند، اسب و بز برای این منظور استفاده نمود. لازم است پیش از استفاده از مدفوع حیوانی بجز احشام آزمایشات و پیش بینی های اولیه مختلفی در مورد عوامل بیماریزا و واکنش در مقابل کرمهای ورمی کمپوست انجام داد. باید برای استفاده از مدفوع اسب بسیار دقت شود زیرا مدفوع این حیوان حاوی ویروس تتانوس (یا باکتری های کزاز و مانند آن) است که برای انسان مهلک و کشنده می باشد.
2) تولید ورمی کمپوست از زباله های کشاورزی:
همچنین می توان از زباله های کشاورزی که پس از برداشت محصول و خرمن کوبی به دست می آید نیز استفاده کرد. این زباله ها شامل موارد زیر می باشند: شاخه ها، برگها، سبوس (بجز شلتوک)، پوست، زباله سبزیجات، خرده برگها، زباله های فرآوری صنایع غذایی، تفاله نیشکر و زباله های فرآوری می باشند.
3) تولید ورمی کمپوست از زباله های جنگلی:
این زباله ها تولیدات گیاهی از قبیل تراشه های چوب، پوست، خاک اره و خمیر کاغذ را شامل می شود که همه این مواد در کنار انواع گوناگون خرده برگهای جنگلی قابل استفاده می باشند. می توان از زباله جنگلی استفاده نشده مانند خرده برگها در فرآیند تولید ورمی کمپوست نیز استفاده کرد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم تیر 1393ساعت 13:42  توسط   | 

مواد مناسب برای تولید ورمی کمپوست

کرمهای ورمی کمپوست می توانند از تمام انواع زباله های غذایی، زباله های حیاط، باغچه، کاغذ و مقوا وکود های حیوانی تغذیه نمایند.انها میتوانند از زباله های باغچه ای مانند برگها، علفهای کوتاه شده، شاخ و برگهای کوچک وسبز که از زائده های گیاهی غیر چوبی می باشند کود ورمی کمپوست بسازند.
برگها عمده ترین زباله آلی موجود در اغلب مخازن کمپوست هستند. اگر از علفهای کوتاه شده استفاده می شود بهتر است که آنها را با دیگر زباله های منزل مخلوط نموده، زیرا در غیر این صورت، این علفها باعث فشردگی و محدود شدن جریان هوا می شوند. از زباله های آشپزخانه ای مانند باقیمانده سبزیجات، ته مانده قهوه و پوست تخم مرغ نیز می توان استفاده کرد. در صورت بکار بردن نیتروژن اضافی، می توان مقدار کمی خاک اره یا کاغذ خورد شده به آن افزود. برای هر صد کیلوگرم خاک اره حدوداً به یک کیلوگرم نیتروژن خالص نیاز است که معادل 2/2 کیلوگرم اوره می باشد. خاکستر چوب نیز به عنوان منبع آهک محسوب می شود که باید به میزان کمی مورد استفاده قرار گیرد.
روزنامه ها و کاغذهای باطله معمولی نیز قابل تبدیل به کمپوست می باشند اما به دلیل اینکه میزان نیتروژن در آنها کم است، سرعت تجزیه پائین می آید و در صورت استفاده از کاغذ نباید وزن آنها بیش از ده درصد کل وزن مواد موجود در مخزن ورمی کمپوست باشد.
زباله های آلی که از نظر بیولوژیکی تجزیه‌پذیر بوده و معمولاً به عنوان مواد کمپوست شوند، در پرورش کرم و تولید ورمی کمپوست مورد استفاده قرار می گیرند

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم تیر 1393ساعت 10:48  توسط   | 

ویژگی‌ های ورمی کمپوست

 

 •  کود ورمی کمپوست سبک و بی‌بو است
 •  خالی از علفهای هرز
 •  دارای میکروارگانیسمهای هوازی مفید مانند ازتوباکتریها
 •  بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با دیگر کودهای آلی
 •  دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز
 •  دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامینها به ویژه ویتامین ب 12
 •  قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی
 •  فرآوری آسان و سریع تر از بیوکمپوست
 •  خالی از باکتریهای غیر هوازی، قارچها و میکروارگانیسم‌های پاتوژن
 •  اصلاح کننده خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک
 •  وجود عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن، روی، مس و منگنز
 •  استفاده از ورمی کمپوست در تهیه چای کمپوست        

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم تیر 1393ساعت 12:26  توسط   | 

ورمی کمپوست چیست؟

 

ورمی کمپوست همان فضولات یا مدفوع کرم خاکی می باشد. کرم های خاکی مواد معدنی و آلی را خورده و فضولات آنها ماده آلی به نام ورمی کمپوست تحویل می دهد. این ماده که نوعی کود بیولوژیک محسوب می شود از انواع بهترین و مغذی تربن کودهای آلی در کشاورزی به شمار می رود. مزایای فراوانی این کود ها نسبت به سایر کودهای آلی دارد مزایایی از جمله: بی بو بودن آنُ - فاقد وجود علفهای هرزُ - قابل جذب بودن در هر مرحله از رشد گیاهانُ و مزایای بیشمار دیگر از ویژگی های این کود می باشد.

 مهمترین قابلیت کود ورمی کمپوست روش تهیه آن می باشد که مواد اولیه برای تولید آن در هر مکانی قابل تهیه می باشد و تقریبا هزینه ای برای تامین آن وجود ندارد. انواع زباله های خانگی موجود در منازلُ ضایعات و پسماند کشاورزی موجود در سطح مزارع و باغات روستائیانُ انواع کودهای گاوی و گوسفندی و به طور کلی کلیه موادی که جنبه گیاهی داشته باشد به عنوان مواد غذایی این کرم ها تلقی گردیده و آها را پس از مدت معینی به کود ورمی کمپوست تبدیل می کنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم تیر 1393ساعت 11:21  توسط   | 

مزایای استفاده از ورمی کمپوست


 * کود ورمی کمپوست سبک و فاقد هرگونه بو
 * عاری از تخم علفهای هرز
 * حاوی میکروارگانیسم‌های هوازی مفید مانند ازتوباکتریها
 * بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی
 * دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز
 * دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین‌ها به ویژه ویتامین B12
 * ورمی کمپوست قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی
 * عاری از باکتری‌های غیرهوازی، قارچ‌ها و میکروارگانیسم‌های پاتوژن
 * اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک
 * انطباق کامل با الزامات قوانین و مقررات محیط زیست
 * تولید در داخل کشور (صد درصد)
 * قابل مصرف در پرورش کلیه محصولات کشاورزی
 * هوادهی خاک با ایجاد خلل و فرج و ایجاد پوکی در خاکهای متراکم
 * استفاده از این نوع کود، کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را نسبت به کود شیمیایی افزایش میدهد؛ و مشکلات مربوط به باقی ماندن کود شیمیایی در مواد غذایی را ندارد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم تیر 1393ساعت 12:44  توسط   | 

ورمی کمپوست چیست؟


ورمی‌کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می‌گردد.
 
ورمی‌کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می‌گردد.
بیش از 2700 نوع کرم خاکی در طبیعت وجود دارد این کرم‌ها با کاوش خاک و تغذیه عناصر موجود در خاک و آمیختن آن با آنزیم‌های موجود در بدن خود، خاک را تازه می‌کنند و قدرت باروری آن را افزایش می‌دهند همچنین به دلیل جابجایی مداوم در خاک، با ایجاد سوراخ‌های زیاد، راه نفوذاکسیژن به خاک را آسان می‌کنند.
کلمه ورمی (Verms) از لغت لاتین ورم (Vermis) گرفته شده که به معنی کرم است. تولید ورمی کمپوست فرایندی نیمه هوازی است (حدود 80٪ رطوبت) که توسط گونه‌ای خاص از کرمها، قارچ‌ها، باکتری‌ها، و اکتینومیست‌ها انجام می‌شود، همچنین مواد حاصل از بستر رشد کرم بوده که پس از دفع مواد زائد از سیستم گوارشی کرم در محیط باقی می‌ماند، ورمی‌کمپوست، مجموعه‌ای از فضولات کرم به همراه مواد آلی تجزیه شده و نیز اجساد کرم‌هاست که برای گیاه ارزش غذایی فراوانی دارد. در خاک‌هایی دارای مواد دفع شده توسط کرمها، عناصری مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم 5 – 11 مرتبه بیشتر از خاک‌های بدون کرم است. در اثر عبور مواد آلی از دستگاه گوارش کرم، عناصری از جمله ریزمغزی‌ها زیاد می‌شوند.
تولید ورمی‌کمپوست، تغذیه کرم‌های قرمز حلقوی بارانی موسوم به Eisenia Foetida از مواد آلی پسماندهای آشپزخانه بوده و محصول این فرایند کود آلی است که یکی از غنی‌ترین کودهای شناخته شده در دنیا است.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم تیر 1393ساعت 12:16  توسط   | 

ورمی کمپوست و بازیافت زباله

نقش مدیریت پسماندهای شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری ، در مطلوبیت و توسعه شهرها و جوامع انسانی بر هیچکس پوشیده نیست . کنترل صحیح پسما ندها یکی از عوامل تعیین کننده در نظافت شهر و حفظ بهداشت مردم محسوب می شود از سوی دیگر می تواند کلیه کارکردهای جامعه را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و رفاهی تحت تاثیر قرار دهد. با صنعتی شدن جوامع بشری موضوع پسماندها ابعاد جدیدی به خود گرفت و امروزه انسان قرن بیست و یکم پسماندهایی کاملا متفاوت با پسماندهای انسان قرن ۱۸ و قبل از آن تولید می کند وبدیهی است که در چنین شرایطی روشهای مدیریت این مواد در قرن ۲۱ باید با روشهای معمول قرون گذشته که مشتمل بر جمع آوری و دور کردن آن از محل زندگی انسانها از طریق دپو کردن آن در گودالها و یا سوزاندن آن بوده است، تفاوت اساسی داشته باشد . از اینرو سامانه های مدیریتی جدید در جهت کنترل و مدیریت این مواد مطرح شده اند و در کنار آن فن اوری ها ی نوین به عنوان ابزارهایی برای عملیاتی کردن تمهیدات مدیریتی نظیر جمع آوری، حمل و نقل ، دفع و باز یافت آنها روز بروز گسترش یافتند.

یک سامانه مدیریت پسماند متشکل از عناصر مختلفی است که در کنار یکدیگر می توانند اهداف پیش بینی شده را در این زمینه محقق سازند . هر یک از این عناصر نیازمند طراحی مناسبی است که باید بر اساس واقعیتهای علمی ، شرایط محیطی و اصول مه ندسی و مدیریت پسماندها انجام گیرد . در غیر این صورت مجموعه حاصل سامانه ای ناکارآمد خواهد بود که میلیاردها ریال هزینه را خواهد بلعید ولی به اهداف مورد نظر نخواهد رسید و در نتیجه سامانه حاصل همان سامانه مورد استفاده در قرون گذشته خواهد بود.

ورمی کمپوست و بازیافت زباله

نمونه های زیادی از این ناکامی ها را می توان در شهرها و بخصوص کلانشهرهای ایران مشاهده نمود تا جایی که در برخی از شهرها بحرانهایی در این زمینه رخ داده است و نمونه ها یی از آن را می توان در شهرهای شمالی کشور ملاحظه نمود. کالبد شکافی هر یک از این مشکلات و بحرانها نشان می دهد که تا چه حد اطلاعات و شرایط محیطی و همچنین واقعیتهای علمی و اصول مهندسی در طراحی آنها به کار رفته است و متاسفانه سودجویی عده ای نیز در این مساله دخیل شده و با توجه به شناختی که از وضعیت بحرانی موجود دارند با عنایتی جذاب نظیر حل سریع و ضربتی مشکل زباله ، جدیدتر ین فناوری روز دنیا، سرمایه گذاری خارجی و نظایر آن تلاش می کنند با هر نوع دلیل علمی و غیر علمی کالای خود را در ایران به فروش برسانند و نتیجه این تلاش ها چیزی به غیر از لاینحل شدن معضل پسماندها و صرف هزینه ها ی میلیاردی برای خرید تجهیزاتی که زیر باد و باران در حال پوسیدن  می باشد نبوده است.

در برخی از شهرها هم که ظاهرًا کارخانجات کمپوست فعال شده است محصول تولیدی غیر اقتصادی بوده و کیفیت آن چنان پایین است که بیشتر به زباله شبیه است تا به محصول و هنوز اکثریت قریب به اتفاق زباله ها ی تولیدی در زمین دپو می شود . جو هره اصلی یک سامانه مدیریت پسماند را مطالعات اولیه و تحقیقات میدانی تشکیل می دهد و بر پایه این مطالعات است که می توان به مناسب بودن ابزارهای موجود برای عملیاتی کردن تمهیدات مدیریتی پی برد . تصمیم گیری های خلق الساعه و تقلید صرف از سایر نقاط دنیا نه تنها در ای  ن زمینه راهگشا نیست بلکه بسیار گمراه کننده می تواند باشد از این رو لازم است قبل از هر اقدامی نسبت به شناسایی وضعیت موجود و خصوصیات منطقه و زباله های تولیدی اقدام نمود سپس با تحلیل وضعیت نسبت به شناسایی نقاط ضعف و قوت سامانه اقدام نموده و تهدیدها و فرصت ها را مورد بررسی قرار داد و در نهایت عناصر کلیدی سامانه مدیریت را تعیین کرده و پارامترهای مربوط به آنها را استخراج کرد.

بر اسا س این پارامترها می توان تصمیم گیری کرد که چه فن  اوری و چه گزینه ای می تواند برای مدیریت پسماندها اثربخشی و کارایی لازم را داشته باشد . انتخاب گزینه ها بر اساس توجیهات فنی ، اقتصادی و زیست محیطی صورت م یگیرد و پس از انتخاب گزینه ها می توان به طراحی این عناصر بر اساس اصول مهندسی اقدام نمود.

در طی انجام این مطالعات ضمن اطمینان از منظور نمودن کلیه جنبه ها ی مؤثر در اجرای سامانه، می توان توانهای جدیدی را برای بهبود آن کشف کرد که از جمله آنها می توان به شناسایی منابع مالی جدید، استفاده از استعدادها و توانمندی ها ی بومی و محلی برای کاهش هزینه ها، ایجاد سودآوری در بخشهایی از سامانه مدیریت پسماند و یا کاهش هزینه ها ی این سامانه نام برد.

مدیریت پسماند شهری با ورمی کمپوست

در این بین استفاده از کرم برای تبدیل و معدوم سازی زباله ها یکی از روش های نوین و رایج در بین کشورهای توسعه یافته است . در بسیاری از کشورهای پیشرفته هدف اول و اساسی احداث یک سایت ورمی کمپوست معدوم سازی زباله های موجود در منطقه است .

در کشور  ایران یکی از مراکزی که از زباله به عنوان ماده ی خام تولید ورمی کمپوست استفاده می شود مرکز بازیافت شهری شهرداری شیراز است که به همت خانوم مهندس آچاک به بهره بردادری رسیده است.

در حال حاضر استفاده از روش هایی چون سوزاندن ، زیر خاک کردن و کمپوست سازی برای معدوم سازی زباله بسیار پرهزینه بوده و محصول تولیدی همان طور که ذکر شد گاها شبیه به زباله است و ارزش غذایی خاصی نداردبه علاوه کشاورزان نیز رقبت خاصی برای استفاده از این مواد ندارند.

حوزه ی بازیافت پسماند شهری با کرم ایزینیا فتیدا

اصول کلی در استفاده از پسماند شهری به عنوان ماده ی خام برای تولید ورمی کمپوست همان است که در اصول کلی تولید ورمی کمپوست بیان شد با این تفاوت که اولا محلی که برای انجام این فعالیت در نظر گرفته می شود باید بسیار وسیع و با توجه به میزان زباله های تولیدی در آن منطقه باشد . دوما به دلیل بوی بسیار بد این مواد منطقه ی  مورد نظر برای تولید باید بسیار دور از مناطق مسکونی در نظر گرفته شود . سوما زایعات مورد استفاده باید عاری از هر گونه مواد فلزی ، اسیدی ، شیمیایی بوده و در واقع تفکیک شده باشد بنابر این برای تبدیل پسماند شهری به ورمی کمپوست بایستی یک واحد تفکیک زباله در مرکز تولیدی شما احداث و یا زباله های رسیده به مرکز فعالیت شما از مبدا تفکیک شده باشد . چهارما برای تبدیل زباله به ورمی کمپوست بایستی عمل هوادهی بسیار صورت گیرد یا تل بندی شما با ارتفاع کم صورت گیرد تا از فعالیت غیر هوازی بستر جلوگیری شود.

 

چند نکته

الف) مصرف آب برای تبدیل پسماند شهری به ورمی کمپوست اندکی بالاتر از تبدیل فضولات دامی است.

ب) میزان مصرف کرم برای تولید هر واحد ورمی کمپوست از یک کیلو زباله بیشتر از تبدیل فضولات دامی است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392ساعت 11:20  توسط   | 

ساده‌ترین روش تولید ورمی‌ کمپوست

ساده‌ترین روش تولید ورمی‌ کمپوست به شرح زیر است:

۱- بستر سازی: هر نوع موادی که به عنوان زیستگاه نسبتا پایدار کرم باشد بستر نامیده می‌شود.

بستر کرمها باید بر روی سطح صاف و شیبدار بتنی و در سالن یا پوشش گلخانه‌ای ایجاد شود، بنابراین زمین مسطح بدون سنگ و کلوخ و خرده شیشه را مرطوب نموده و کاملا می‌کوبند تا سفت شود و یا آن را با بتون به ارتفاع ۱۵ سانتیمتر پوشش می‌دهند. یک شیب %۱ تا %۲ مطلوب است به دلیل اینکه فرایند شستشو آسان تر می شود و تهیه آب کرم یا wormwash امکانپذیر می‌گردد.

دلایل صاف و شیبدار بودن بستر موارد زیر است:

الف- جدا شدن آب مازاد و شیرابه یا پساب از بستر جهت جلوگیری از فاسد شدن بستر.

ب- جمع‌آوری شیرابه از طریق کانالهای مخصوص در مخزن (septing tanke ) و مصرف بخشی از آن ضمن مخلوط نمودن با آب و مصرف بقیه بعنوان چای ورمی‌ کمپوست.

ج- خارج کردن مواد ناشی از شستشوی کودهای مرغی یا کودهای حیوانی تازه که حاوی مقدار زیادی اوره بوده و برای کرمها سمی و کشنده می‌باشند و یا خارج کردن سایر مواد سمی و مضر.

بستر کرم باید دارای شرایط زیر باشد:

- قابلیت جذب بالا: کرم توسط پوست تنفس می‌کند در نتیجه مواد بستر باید قابلیت جذب آب بالایی داشته باشند.

- دارای تخلخل مناسب باشد: کرم‌ها به اکسیژن نیاز دارند در نتیجه اگر مواد بستر فشرده باشد نفوذ هوا کاهش یافته و تنفس کرم مختل می‌شود. اندازه ذرات، شکل ذرات، بافت ذرات و سختی آن بر میزان تخلخل موثر است.

- مقدار کم پروتئین و یا نیتروژن (نسبت بالای کربن به نیتروژن): مواد پروتئین سریع شکسته شده و تولید گرما و اسید می‌نمایند که زندگی کرم را مختل می‌نماید لذا بستر باید دارای نسبت بالای کربن به نیتروژن باشد.

۲- ایجاد سایبان از جنس آیرون شیت (پلیت) یا پلاستیک گلخانه با پایه‌های فلزی و یا از جنس حصیر و سرشاخه درخت با پایه‌های چوبی برای محافظت کرمها در برابر بارندگی و نور آفتاب. ارتفاع سایبان بسته به شیوه تخلیه مواد آلی، مساحت مزرعه، نوع و جنس سایبان بین ۲ تا ۳ متر قابل تغییر است.

بهتر است از پلاستیک برای پوشانیدن سطح بستر استفاده نگردد، زیرا لایه پلاستیک باعث افزایش درجه حرارت و جمع شدن گازهای مختلف در بستر می‌شود.

۳- ایجاد پشته‌ای از کود گاوی نیمه پوسیده به شکل گنبدی به عرض ۷۰ سانتیمتر، ارتفاع ۴۰ سانتیمتر و طول دلخواه و آبیاری فراوان آن بمنظور خروج شیرابه کود. بستری با ابعاد یک متر در یک متر و با ارتفاع ۴۰ سانتیمتر به ۳۰ الی ۳۵ کیلوگرم خوراک و ماده بستری نیاز دارد. این مقدار برای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کرم خاکی کافی است که تکثیر شده و عمل کمپوست‌سازی را از لایه‌های بالایی آغاز کند. چون کرمهای قرمز تمایل دارند که از قسمت‌های سطحی بستر تغذیه نمایند، عمق بستر نباید بیش از ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر باشد. اگر بستر عمق بیشتری داشته باشد مواد آلی فشرده و بصورت غیرهوازی تجزیه شده و تولید بوی نامطبوع و مواد سمی می‌نماید و در نهایت منجر به مرگ کرمها می‌گردد.

۴- ایجاد شیار در طول خط‌الراس پشته به عمق ۱۵ سانتیمتر و ریختن کرمها به داخل آن و سپس بر گردانیدن ورمی‌ کمپوست روی کرمها.

۵- جمعیت مناسب کرم جهت تکثیر کرم ۵-۵/۲ کیلوگرم در مترمربع است و نباید بیشتر از پنج کیلوگرم باشد در جمعیت‌های کمتر تولید مثل کاهش می‌یابد زیرا کرم‌ها کمتر با یکدیگر تماس می‌یابند. جمعیت مناسب کرم جهت تولید کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) ۱۰ – ۵ کیلوگرم در مترمربع می‌باشد. تولیدکنندگان کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) معمولا پنج کیلوگرم در مترمربع استفاده می‌کنند و با دو برابر شدن جمعیت کرم بستر را نصف می‌کنند. زمان لازم برای تولید کود آلی در دمای ۲۵ درجه سلسیوس در حدود ۵/۱ تا ۲ ماه خواهد بود و تقریبا نیمی از وزن پشته تبدیل به کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) خواهد شد. کرمهای قرمز تحت شرایط مطلوب می‌توانند در یک روز معادل وزن خود تا دو برابر از زباله‌ها و بستر تغذیه کنند و %۶۰ آنرا به کود ورمی‌کمپوست تبدیل کرده و دفع‌کنند. خلاصه، هر عدد کرم بالغ قادر است در یکماه (سی روز) ۲۳ گرم کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) تولید کند. اما بطور متوسط برای بازیافت هر یک کیلوگرم زباله غذایی در طول ۲۴ ساعت حدودا به ۲ کیلوگرم کرم خاکی نیاز است؛ بنابراین مدت زمان لازم برای تولید کرم پوسال ورمی‌کمپوست در بستر بستگی به میزان کرم موجود در پشته‌ها دارد، نگهداری کرم درون پشته‌ها به دو منظور صورت می‌پذیرد:

الف – افزایش جمعیت

ب- تولید کود آلی (کرم پوسال (ورمی‌کمپوست))

وزن اولیه کرمها درون پشته برای هدف اول به مراتب کمتر از هدف دوم است.

۶- آبپاشی پشته بصورت روزانه به اندازه آبیاری چمن به منظور ایجاد شرایط محیطی مناسب برای فعالیت کرمها و بلع غذا توسط آنها. روش مناسب برای آب‌رسانی به پشته‌ها استفاده از شلنگ نرم پلی اتیلن شماره ۱۶ مشکی و نصب آب پاش در سر آن و آبپاشی روی پشته‌ها است به طوری که رطوبت هر نقطه همیشه در حد %۷۰ حفظ شود. زمان بین آب دهی تجربی است و با توجه به میزان رطوبت تعیین می¬شود. ولی هر نقطه باید حداقل هفته‌ای ۲ بار آب داده شود.

۷- پس از گذشت حدود شش هفته کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) برای برداشت آماده می‌شود. در مزارع کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) پس از سه الی چهار ماه مدفوع کرمی را برداشت می‌نمایند. برای برداشت کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) ابتدا باید جداسازی کرمها از پشته‌ها انجام شود، برای جداسازی کرمها از پشته‌ها لازم است بعد از اندکی هوادهی به بستر و کاهش رطوبت آن با استفاده از غربال دوار برقی که به همین منظور طراحی و ساخته شده است بستر سرند گردد. برای غربال کردن در مزارع کوچک می‌توان از یک توری دو میلیمتری گالوانیزه نیز استفاده کرد، بمنظور حفظ کرمها لازم است از ابتدای بستر، هر روز نیم متر از بستر آبیاری نشود تا کرمها رفته رفته به انتهای بستر مهاجرت نمایند بعد از مهاجرت کرمها با هوادهی بستر و کاهش رطوبت آن اقدام به سرند نمایید در صورتیکه رطوبت بستر زیاد باشد عملیات سرند بسیار مشکل خواهد شد.

۸- برای جمع‌آوری کرمها می‌توان با ایجاد یک ماهیچه از کود دامی نیمه پوسیده در کنار پشته‌ای که دیگر فاقد مواد غذایی لازم برای تغذیه کرمها است سبب مهاجرت کرمها از پشته قدیمی به این ماهیچه گردید و پس از آن اقدام به ایجاد پشته‌های جدید و انتقال جمعیت کرم به این پشته‌ها نمود. اگر کرم مجبور به زندگی در میان زباله‌هایی باشد که خود تولید نموده در اینصورت نمی‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد؛ بنابراین باید بستر را بطور مرتب عوض کرده و اجازه نداد که مدفوع کرم به ماده‌ای سمی برای کرمها تبدیل شود.

۹- برای تولید کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) در خانه می‌توان از جعبه‌های چوبی، پلاستیکی و فلزی با ایجاد سوراخهایی با اندازه مناسب در کف و دیواره‌های آن برای انجام زهکشی استفاده کرد.

۱۰ – بعد از انجام سرند، کرم پوسال ورمی‌کمپوست که بصورت ذرات دانه‌بندی می‌باشد در کیسه‌های پلاستیک ۱ تا ۲۰ کیلویی بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌گردد، بدیهی است در صورت درخواست متقاضیان می‌توان نسبت به غنی‌سازی و استانداردکردن کمیت عناصر غذایی آن بعد از نمونه برداری و تجزیه آن در آزمایشگاه اقدام و آن را برای محصولات گلخانه‌ای با نیاز مشخص آماده نمود. رطوبت کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) در هنگام بسته‌بندی نباید بیش از ۲۰ درصد باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392ساعت 11:18  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر