X
تبلیغات
ورمی

ورمی

ورمی کمپوست و بازیافت زباله

نقش مدیریت پسماندهای شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری ، در مطلوبیت و توسعه شهرها و جوامع انسانی بر هیچکس پوشیده نیست . کنترل صحیح پسما ندها یکی از عوامل تعیین کننده در نظافت شهر و حفظ بهداشت مردم محسوب می شود از سوی دیگر می تواند کلیه کارکردهای جامعه را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و رفاهی تحت تاثیر قرار دهد. با صنعتی شدن جوامع بشری موضوع پسماندها ابعاد جدیدی به خود گرفت و امروزه انسان قرن بیست و یکم پسماندهایی کاملا متفاوت با پسماندهای انسان قرن ۱۸ و قبل از آن تولید می کند وبدیهی است که در چنین شرایطی روشهای مدیریت این مواد در قرن ۲۱ باید با روشهای معمول قرون گذشته که مشتمل بر جمع آوری و دور کردن آن از محل زندگی انسانها از طریق دپو کردن آن در گودالها و یا سوزاندن آن بوده است، تفاوت اساسی داشته باشد . از اینرو سامانه های مدیریتی جدید در جهت کنترل و مدیریت این مواد مطرح شده اند و در کنار آن فن اوری ها ی نوین به عنوان ابزارهایی برای عملیاتی کردن تمهیدات مدیریتی نظیر جمع آوری، حمل و نقل ، دفع و باز یافت آنها روز بروز گسترش یافتند.

یک سامانه مدیریت پسماند متشکل از عناصر مختلفی است که در کنار یکدیگر می توانند اهداف پیش بینی شده را در این زمینه محقق سازند . هر یک از این عناصر نیازمند طراحی مناسبی است که باید بر اساس واقعیتهای علمی ، شرایط محیطی و اصول مه ندسی و مدیریت پسماندها انجام گیرد . در غیر این صورت مجموعه حاصل سامانه ای ناکارآمد خواهد بود که میلیاردها ریال هزینه را خواهد بلعید ولی به اهداف مورد نظر نخواهد رسید و در نتیجه سامانه حاصل همان سامانه مورد استفاده در قرون گذشته خواهد بود.

ورمی کمپوست و بازیافت زباله

نمونه های زیادی از این ناکامی ها را می توان در شهرها و بخصوص کلانشهرهای ایران مشاهده نمود تا جایی که در برخی از شهرها بحرانهایی در این زمینه رخ داده است و نمونه ها یی از آن را می توان در شهرهای شمالی کشور ملاحظه نمود. کالبد شکافی هر یک از این مشکلات و بحرانها نشان می دهد که تا چه حد اطلاعات و شرایط محیطی و همچنین واقعیتهای علمی و اصول مهندسی در طراحی آنها به کار رفته است و متاسفانه سودجویی عده ای نیز در این مساله دخیل شده و با توجه به شناختی که از وضعیت بحرانی موجود دارند با عنایتی جذاب نظیر حل سریع و ضربتی مشکل زباله ، جدیدتر ین فناوری روز دنیا، سرمایه گذاری خارجی و نظایر آن تلاش می کنند با هر نوع دلیل علمی و غیر علمی کالای خود را در ایران به فروش برسانند و نتیجه این تلاش ها چیزی به غیر از لاینحل شدن معضل پسماندها و صرف هزینه ها ی میلیاردی برای خرید تجهیزاتی که زیر باد و باران در حال پوسیدن  می باشد نبوده است.

در برخی از شهرها هم که ظاهرًا کارخانجات کمپوست فعال شده است محصول تولیدی غیر اقتصادی بوده و کیفیت آن چنان پایین است که بیشتر به زباله شبیه است تا به محصول و هنوز اکثریت قریب به اتفاق زباله ها ی تولیدی در زمین دپو می شود . جو هره اصلی یک سامانه مدیریت پسماند را مطالعات اولیه و تحقیقات میدانی تشکیل می دهد و بر پایه این مطالعات است که می توان به مناسب بودن ابزارهای موجود برای عملیاتی کردن تمهیدات مدیریتی پی برد . تصمیم گیری های خلق الساعه و تقلید صرف از سایر نقاط دنیا نه تنها در ای  ن زمینه راهگشا نیست بلکه بسیار گمراه کننده می تواند باشد از این رو لازم است قبل از هر اقدامی نسبت به شناسایی وضعیت موجود و خصوصیات منطقه و زباله های تولیدی اقدام نمود سپس با تحلیل وضعیت نسبت به شناسایی نقاط ضعف و قوت سامانه اقدام نموده و تهدیدها و فرصت ها را مورد بررسی قرار داد و در نهایت عناصر کلیدی سامانه مدیریت را تعیین کرده و پارامترهای مربوط به آنها را استخراج کرد.

بر اسا س این پارامترها می توان تصمیم گیری کرد که چه فن  اوری و چه گزینه ای می تواند برای مدیریت پسماندها اثربخشی و کارایی لازم را داشته باشد . انتخاب گزینه ها بر اساس توجیهات فنی ، اقتصادی و زیست محیطی صورت م یگیرد و پس از انتخاب گزینه ها می توان به طراحی این عناصر بر اساس اصول مهندسی اقدام نمود.

در طی انجام این مطالعات ضمن اطمینان از منظور نمودن کلیه جنبه ها ی مؤثر در اجرای سامانه، می توان توانهای جدیدی را برای بهبود آن کشف کرد که از جمله آنها می توان به شناسایی منابع مالی جدید، استفاده از استعدادها و توانمندی ها ی بومی و محلی برای کاهش هزینه ها، ایجاد سودآوری در بخشهایی از سامانه مدیریت پسماند و یا کاهش هزینه ها ی این سامانه نام برد.

مدیریت پسماند شهری با ورمی کمپوست

در این بین استفاده از کرم برای تبدیل و معدوم سازی زباله ها یکی از روش های نوین و رایج در بین کشورهای توسعه یافته است . در بسیاری از کشورهای پیشرفته هدف اول و اساسی احداث یک سایت ورمی کمپوست معدوم سازی زباله های موجود در منطقه است .

در کشور  ایران یکی از مراکزی که از زباله به عنوان ماده ی خام تولید ورمی کمپوست استفاده می شود مرکز بازیافت شهری شهرداری شیراز است که به همت خانوم مهندس آچاک به بهره بردادری رسیده است.

در حال حاضر استفاده از روش هایی چون سوزاندن ، زیر خاک کردن و کمپوست سازی برای معدوم سازی زباله بسیار پرهزینه بوده و محصول تولیدی همان طور که ذکر شد گاها شبیه به زباله است و ارزش غذایی خاصی نداردبه علاوه کشاورزان نیز رقبت خاصی برای استفاده از این مواد ندارند.

حوزه ی بازیافت پسماند شهری با کرم ایزینیا فتیدا

اصول کلی در استفاده از پسماند شهری به عنوان ماده ی خام برای تولید ورمی کمپوست همان است که در اصول کلی تولید ورمی کمپوست بیان شد با این تفاوت که اولا محلی که برای انجام این فعالیت در نظر گرفته می شود باید بسیار وسیع و با توجه به میزان زباله های تولیدی در آن منطقه باشد . دوما به دلیل بوی بسیار بد این مواد منطقه ی  مورد نظر برای تولید باید بسیار دور از مناطق مسکونی در نظر گرفته شود . سوما زایعات مورد استفاده باید عاری از هر گونه مواد فلزی ، اسیدی ، شیمیایی بوده و در واقع تفکیک شده باشد بنابر این برای تبدیل پسماند شهری به ورمی کمپوست بایستی یک واحد تفکیک زباله در مرکز تولیدی شما احداث و یا زباله های رسیده به مرکز فعالیت شما از مبدا تفکیک شده باشد . چهارما برای تبدیل زباله به ورمی کمپوست بایستی عمل هوادهی بسیار صورت گیرد یا تل بندی شما با ارتفاع کم صورت گیرد تا از فعالیت غیر هوازی بستر جلوگیری شود.

 

چند نکته

الف) مصرف آب برای تبدیل پسماند شهری به ورمی کمپوست اندکی بالاتر از تبدیل فضولات دامی است.

ب) میزان مصرف کرم برای تولید هر واحد ورمی کمپوست از یک کیلو زباله بیشتر از تبدیل فضولات دامی است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392ساعت 11:20  توسط   | 

ساده‌ترین روش تولید ورمی‌ کمپوست

ساده‌ترین روش تولید ورمی‌ کمپوست به شرح زیر است:

۱- بستر سازی: هر نوع موادی که به عنوان زیستگاه نسبتا پایدار کرم باشد بستر نامیده می‌شود.

بستر کرمها باید بر روی سطح صاف و شیبدار بتنی و در سالن یا پوشش گلخانه‌ای ایجاد شود، بنابراین زمین مسطح بدون سنگ و کلوخ و خرده شیشه را مرطوب نموده و کاملا می‌کوبند تا سفت شود و یا آن را با بتون به ارتفاع ۱۵ سانتیمتر پوشش می‌دهند. یک شیب %۱ تا %۲ مطلوب است به دلیل اینکه فرایند شستشو آسان تر می شود و تهیه آب کرم یا wormwash امکانپذیر می‌گردد.

دلایل صاف و شیبدار بودن بستر موارد زیر است:

الف- جدا شدن آب مازاد و شیرابه یا پساب از بستر جهت جلوگیری از فاسد شدن بستر.

ب- جمع‌آوری شیرابه از طریق کانالهای مخصوص در مخزن (septing tanke ) و مصرف بخشی از آن ضمن مخلوط نمودن با آب و مصرف بقیه بعنوان چای ورمی‌ کمپوست.

ج- خارج کردن مواد ناشی از شستشوی کودهای مرغی یا کودهای حیوانی تازه که حاوی مقدار زیادی اوره بوده و برای کرمها سمی و کشنده می‌باشند و یا خارج کردن سایر مواد سمی و مضر.

بستر کرم باید دارای شرایط زیر باشد:

- قابلیت جذب بالا: کرم توسط پوست تنفس می‌کند در نتیجه مواد بستر باید قابلیت جذب آب بالایی داشته باشند.

- دارای تخلخل مناسب باشد: کرم‌ها به اکسیژن نیاز دارند در نتیجه اگر مواد بستر فشرده باشد نفوذ هوا کاهش یافته و تنفس کرم مختل می‌شود. اندازه ذرات، شکل ذرات، بافت ذرات و سختی آن بر میزان تخلخل موثر است.

- مقدار کم پروتئین و یا نیتروژن (نسبت بالای کربن به نیتروژن): مواد پروتئین سریع شکسته شده و تولید گرما و اسید می‌نمایند که زندگی کرم را مختل می‌نماید لذا بستر باید دارای نسبت بالای کربن به نیتروژن باشد.

۲- ایجاد سایبان از جنس آیرون شیت (پلیت) یا پلاستیک گلخانه با پایه‌های فلزی و یا از جنس حصیر و سرشاخه درخت با پایه‌های چوبی برای محافظت کرمها در برابر بارندگی و نور آفتاب. ارتفاع سایبان بسته به شیوه تخلیه مواد آلی، مساحت مزرعه، نوع و جنس سایبان بین ۲ تا ۳ متر قابل تغییر است.

بهتر است از پلاستیک برای پوشانیدن سطح بستر استفاده نگردد، زیرا لایه پلاستیک باعث افزایش درجه حرارت و جمع شدن گازهای مختلف در بستر می‌شود.

۳- ایجاد پشته‌ای از کود گاوی نیمه پوسیده به شکل گنبدی به عرض ۷۰ سانتیمتر، ارتفاع ۴۰ سانتیمتر و طول دلخواه و آبیاری فراوان آن بمنظور خروج شیرابه کود. بستری با ابعاد یک متر در یک متر و با ارتفاع ۴۰ سانتیمتر به ۳۰ الی ۳۵ کیلوگرم خوراک و ماده بستری نیاز دارد. این مقدار برای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کرم خاکی کافی است که تکثیر شده و عمل کمپوست‌سازی را از لایه‌های بالایی آغاز کند. چون کرمهای قرمز تمایل دارند که از قسمت‌های سطحی بستر تغذیه نمایند، عمق بستر نباید بیش از ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر باشد. اگر بستر عمق بیشتری داشته باشد مواد آلی فشرده و بصورت غیرهوازی تجزیه شده و تولید بوی نامطبوع و مواد سمی می‌نماید و در نهایت منجر به مرگ کرمها می‌گردد.

۴- ایجاد شیار در طول خط‌الراس پشته به عمق ۱۵ سانتیمتر و ریختن کرمها به داخل آن و سپس بر گردانیدن ورمی‌ کمپوست روی کرمها.

۵- جمعیت مناسب کرم جهت تکثیر کرم ۵-۵/۲ کیلوگرم در مترمربع است و نباید بیشتر از پنج کیلوگرم باشد در جمعیت‌های کمتر تولید مثل کاهش می‌یابد زیرا کرم‌ها کمتر با یکدیگر تماس می‌یابند. جمعیت مناسب کرم جهت تولید کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) ۱۰ – ۵ کیلوگرم در مترمربع می‌باشد. تولیدکنندگان کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) معمولا پنج کیلوگرم در مترمربع استفاده می‌کنند و با دو برابر شدن جمعیت کرم بستر را نصف می‌کنند. زمان لازم برای تولید کود آلی در دمای ۲۵ درجه سلسیوس در حدود ۵/۱ تا ۲ ماه خواهد بود و تقریبا نیمی از وزن پشته تبدیل به کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) خواهد شد. کرمهای قرمز تحت شرایط مطلوب می‌توانند در یک روز معادل وزن خود تا دو برابر از زباله‌ها و بستر تغذیه کنند و %۶۰ آنرا به کود ورمی‌کمپوست تبدیل کرده و دفع‌کنند. خلاصه، هر عدد کرم بالغ قادر است در یکماه (سی روز) ۲۳ گرم کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) تولید کند. اما بطور متوسط برای بازیافت هر یک کیلوگرم زباله غذایی در طول ۲۴ ساعت حدودا به ۲ کیلوگرم کرم خاکی نیاز است؛ بنابراین مدت زمان لازم برای تولید کرم پوسال ورمی‌کمپوست در بستر بستگی به میزان کرم موجود در پشته‌ها دارد، نگهداری کرم درون پشته‌ها به دو منظور صورت می‌پذیرد:

الف – افزایش جمعیت

ب- تولید کود آلی (کرم پوسال (ورمی‌کمپوست))

وزن اولیه کرمها درون پشته برای هدف اول به مراتب کمتر از هدف دوم است.

۶- آبپاشی پشته بصورت روزانه به اندازه آبیاری چمن به منظور ایجاد شرایط محیطی مناسب برای فعالیت کرمها و بلع غذا توسط آنها. روش مناسب برای آب‌رسانی به پشته‌ها استفاده از شلنگ نرم پلی اتیلن شماره ۱۶ مشکی و نصب آب پاش در سر آن و آبپاشی روی پشته‌ها است به طوری که رطوبت هر نقطه همیشه در حد %۷۰ حفظ شود. زمان بین آب دهی تجربی است و با توجه به میزان رطوبت تعیین می¬شود. ولی هر نقطه باید حداقل هفته‌ای ۲ بار آب داده شود.

۷- پس از گذشت حدود شش هفته کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) برای برداشت آماده می‌شود. در مزارع کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) پس از سه الی چهار ماه مدفوع کرمی را برداشت می‌نمایند. برای برداشت کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) ابتدا باید جداسازی کرمها از پشته‌ها انجام شود، برای جداسازی کرمها از پشته‌ها لازم است بعد از اندکی هوادهی به بستر و کاهش رطوبت آن با استفاده از غربال دوار برقی که به همین منظور طراحی و ساخته شده است بستر سرند گردد. برای غربال کردن در مزارع کوچک می‌توان از یک توری دو میلیمتری گالوانیزه نیز استفاده کرد، بمنظور حفظ کرمها لازم است از ابتدای بستر، هر روز نیم متر از بستر آبیاری نشود تا کرمها رفته رفته به انتهای بستر مهاجرت نمایند بعد از مهاجرت کرمها با هوادهی بستر و کاهش رطوبت آن اقدام به سرند نمایید در صورتیکه رطوبت بستر زیاد باشد عملیات سرند بسیار مشکل خواهد شد.

۸- برای جمع‌آوری کرمها می‌توان با ایجاد یک ماهیچه از کود دامی نیمه پوسیده در کنار پشته‌ای که دیگر فاقد مواد غذایی لازم برای تغذیه کرمها است سبب مهاجرت کرمها از پشته قدیمی به این ماهیچه گردید و پس از آن اقدام به ایجاد پشته‌های جدید و انتقال جمعیت کرم به این پشته‌ها نمود. اگر کرم مجبور به زندگی در میان زباله‌هایی باشد که خود تولید نموده در اینصورت نمی‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد؛ بنابراین باید بستر را بطور مرتب عوض کرده و اجازه نداد که مدفوع کرم به ماده‌ای سمی برای کرمها تبدیل شود.

۹- برای تولید کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) در خانه می‌توان از جعبه‌های چوبی، پلاستیکی و فلزی با ایجاد سوراخهایی با اندازه مناسب در کف و دیواره‌های آن برای انجام زهکشی استفاده کرد.

۱۰ – بعد از انجام سرند، کرم پوسال ورمی‌کمپوست که بصورت ذرات دانه‌بندی می‌باشد در کیسه‌های پلاستیک ۱ تا ۲۰ کیلویی بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌گردد، بدیهی است در صورت درخواست متقاضیان می‌توان نسبت به غنی‌سازی و استانداردکردن کمیت عناصر غذایی آن بعد از نمونه برداری و تجزیه آن در آزمایشگاه اقدام و آن را برای محصولات گلخانه‌ای با نیاز مشخص آماده نمود. رطوبت کرم پوسال (ورمی‌کمپوست) در هنگام بسته‌بندی نباید بیش از ۲۰ درصد باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392ساعت 11:18  توسط   | 

اثر کود ارگانیک ورمی کمپوست بر روی حاصلخیزی خاک و صفات ظاهری گیاه

كرمهاي‌ خاكي‌ درنتيجه‌ فعاليت‌ خود باعث‌ تحرك‌ يونها در سطح‌ و عمق‌ پروفيل‌ خاك ‌مي‌گردند و به‌عبارت‌ ديگر هدايت‌الكتريكي‌ خاك‌ را با اين‌ عمل‌ افزايش‌ مي‌دهند. در اين‌ مرحله‌ آنها با ترشح‌ مواد شيميايي‌ مي‌توانند برخي‌ از عناصر غذايي‌ پايه‌ موجود در خاك‌ را از حالت‌ تثبيت‌ خارج‌نموده‌ و به‌ شكل‌ قابل ‌جذب‌ گياه‌ تبديل‌ نمايند. اين‌ فرآيند توسط كرمهاي‌ خاكي‌ به ‌دو صورت‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ انجام‌ مي‌گيرد. مثال‌ تأثير مستقيم‌ آنها، معدني‌شدن‌ ازت‌ است‌ اين‌ عنصر كه‌ معمولا به ‌شكل‌ كمپلكسهاي‌ آلي‌ غيرقابل‌ استفاده‌ براي‌ گياه‌ دارد، پس‌از عبور از لوله‌ گوارش‌ كرمهاي‌خاكي‌ ابتداء به‌ آمونياك‌ و سپس‌ به‌ نيتريت‌ و نيترات‌ تبديل‌ مي‌گردد. مثال‌ تأثير غيرمستقيم‌ كرمهاي‌خاكي‌ در ازدياد حاصلخيزي‌ خاك‌، افزايش‌ فعاليت‌ ميكروارگانيسمها و جانوران‌ خاكزي‌ و در نتيجه‌ توليد مواد محرك‌ رشد نظير ويتامينها به‌ويژه‌ ويتامين‌ B12 است‌.

بنابراین با توجه به نقش کرم‌های‌خاکی در اصلاح ساخت بافت و سایر عوامل یاد شده دارند. بطور مستقیم در ازدیاد حاصل‌خیزی و باروری خاک و افزایش محصول مؤثر واقع می‌شوند. همچنین شواهد بسیاری وجود دارد که غلظت کلسیم، سدیم، منیزیم، پتاسیم، فسفر و مولیبدن قابل جذب در مدفوعات کرم‌های‌خاکی بیشتر از محیط اطراف آنها می‌شود .

گیاهانی که از کود ورمی کمپوست تغذیه می‌کنند دارای ظاهری بلندتر و رشدی سریعتر و همچنین شاهد افزایش قطر ساقه وبرگ آنها نیز می‌باشند. بر اساس آزمایشات و تحقیقات انجام شده، استفاده ورمی‌کمپوست با غلظت کمتر در رشد و نمو گیاهان تاثیر بیشتری دارد. این نتایج علمی بر اساس یافته‌های مرکز تحقیقات اوهایو ( Ohio state university ) انجام شده است.

گزارشات این نتایج به شرح زیر می‌باشد:

کود ورمی به عنوان یکی از اجزاء مغذی گیاهان در باغبانی و گل کاری تاثیر مستقیمی در خواص فیزیکی و شیمیایی و رشد و نمو گیاهان دارد.(منابع زیست فنّاوری Biosource Technology)

افزایش در میزان رشد و نمو گیاهان همیشه به عنوان یک مزیت و برتری محسوب نمی‌شود. اما کود ورمی کمپوست فعالیت و عملکرد بیولوژیکی دارد و خود مواد دفع کننده قارچی دارد که از رشد بی رویه و منفی محصول جلوگیری می‌کند و به گونه‌ای روند رشد گیاهان را کنترل می‌کند.

مقدار و نحوه مصرف کود ورمی کمپوست:

بهترین روش مصرف هر نوع کود انجام آزمون خاک و مشاوره با کارشناسان تغذیه گیاه و خاکشناسی می باشد ولی بصورت عام مصرف ورمی کمپوست محدودیتی نداشته و مقادیر پیشنهادی بصورت عمومی و تجربی مورد آزمایش قرار گرقته است و مصرف بیش از مقادیر پیشنهادی نیز باعث سوختن گیاه نمی گردد.کود ورمی کمپوست را بصورت های مخلوط با خاک سطحی و یا هنگام تعویض گلدان با کل خاک و یا هنگام کاشت نهال بصورت چاله ای در اطراف ریشه (چالکود) مصرف نمایید.

گلدانهای آپارتمانی: به عمق 2 الی 5 سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید. در صورت جابجایی گلدان معادل20%الی40% از حجم گلدان جدید را کود ورمی کمپوست و الباقی را با خاک معمولی مخلوط نمائید. ترکیب خاک اره و ورمی کمپوست هم از نظر کیفیت و هم از نظر هزینه خیلی بهتراز سایر بستر هاست.

باغچه های خانگی : 2 تا 3 کیلو گرم کود ورمی کمپوست در هرمترمربع ( بصورت مخلوط با خاک سطحی).

صیفی جات: 5/1 تا 5/2 کیلوگرم کود ورمی کمپوست در هر متر مربع بصورت مخلوط با خاک سطحی به عمق10 الی 15 سانتیمتر.

سبزی کاری: مخلوط 10% الی 15% کود ورمی کمپوست با خاک گلدان یا خاک سطح باغچه، حداقل به عمق 2 تا 5 سانتی متر.

درختان مثمر: 3 تا 5 کیلو گرم برای هر درخت به صورت چالکود.

درختان غیر مثمر: 2 تا 3 کیلوگرم برای هر درخت به صورت چالکود.

نهال کاری: 500 گرم برای هر نهال بصورت چالکود. نشا کاری و تکثیر:25 تا 75 گرم برای هر نشا

زمینهای زراعی:6 تا 9 تن در هکتار بسته به نوع کشت و کیفیت خاک.

+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1392ساعت 14:32  توسط   | 

محاسن تولید ورمی کمپوست به صورت سبدی

  فرایند سریع: تبدیل زباله در مدت 45-40 روز انجام می شود در صورتی که در روشهای متداول 6-4 ماه زمان نیاز دارد.

   آلودگی صفر: ورمی کمپوست در سبد تولید شده می شود و از آلودگی هوا ,آب و خاک بطور کامل جلوگیری می کند .

     عاری از بوی نامطبوع : این فرایند هیچ بوی نامطبوعی منتشر نکرده بنابر این سبد ها می توانند در مجاورت خانه ها مسکونی قرار گیرند.

     کود آلی : این فرایند,زباله را به کود آلی غنی تبدیل می کند که می تواند هم در باغها مورد استفاده قرار گیرد و هم با قیمتهای مناسبی به فروش برسد.

     پتانسیل اقتصادی : یک کیلو گرم زباله قابل تجزیه بیولوژیکی میتواند حدود 4/. کیلو گرم ورمی کمپوست تولید نماید.

غذا های قابل قبول برای کرم ها:

کرم ها می توانند پوست و هسته و آشغال میوه جات ,سبزیجات,پوسته تخم مرغ,پوست سیب زمینی تفاله قهوه و چای, نان ,گرد و خاک جاروبرقی,پسماند مو و ناخن را به عنوان غذا مصرف کنند.قبل از ریختن غذا در محل ,کرم ها را برای مدت یک هفته رها کرده و به آنها اجازه می دهیم تا خوردن غذای بستر را شروع کنند.آنها مواردی را که دارای موارد زیادی سلولز است,نظیر خاک اره ,برگ کاغذ و مقوا دوست دارند.بطور کلی به محض اینکه کرم ها ,در محیط جدید قرار می گیرند ,باید به آنها غذا داد.اگر چه کرم ها اشتهایی شگفت انگیز دارند,ولی خیلی مهم است که غذای اضافی به انها ندهیم.خیلی بهتر است که به کرم ها بصورت هفتگی و در مقادیر کم غذا بدهیم, کرم ها می توانند بیشتر از نصف وزن خود در طول شبانه روز غذا مصرف کنند و در کمتر از یک ماه می توانند جمعیتشان را به دو برابر افزایش دهند.

غذا های غیر قابل قبول برای کرم ها:

باید دقت نمود که چه چیزی برای خوردن به کرم ها داده می شود ,خصوصا اگر از منابع غذایی آنها بی اطلاع باشیم , بعنوان مثال در موارد دفعی اسب ,گله یا سگ اغلب کرم کش هایی وجود دارد که در آنها فعال باقی مانده و کرم های پارازیت را در حیوانات از بین می برند,بنابر این می توانند کرم ها را نیز بکشند اگر از کود حیوانی استفاده می شود ,باید به زمان انتقال کرم ها به محیط( کود) دقت نمود و از مصرف کود تازه برای چند هفته اجتناب کرد.

غذا های غیر قابل قبول برای کرم ها عبارتند از :

مرکبات ,سیر و پیاز,گوشت و مرغ و جوجه, فراورده های لبنی,مدفوع سگ و گربه و همچنین روغن و غذا های چرب,پنیر, کره,تولیدات حیوانی,ماهی و حبوبات. از مواد غیر غذایی نظیر شیشه,پلاستیک,فلزات,قوطی حلبی و زرورق نباید در کمپوست استفاده شود ,زیرا مشکل حشرات و جانوارانی مثل موش بوجود می آید.کاغذ هایی که روی آنها با جوهر های رنگی نوشته شده باشد برای کرم ها مناسب نیست چون گاهی اوقات در جوهر ها فلزاتی بکار میرود که برای کرم ها سمی و کشنده است.

زمان فعالیت کرم های خاکی:

کرمهای خاکی در بهار و پاییزیعنی هنگامی که سطح خاک گرم و مرطوب باشد ,نسبت به تابستان که سطح خاک خشک است و یا در زمستان که هوا بسیار سرد است,فعالیت بیشتری دارند.مقدار و فصل بارندگی نیز در فعالیت کرم های خاکی تاثیر بسزایی دارد.

دوره زندگی و رشد کرم خاکی:

تخم کرم های خاکی در پیله قرار میگیرد که بسته به نوع گونه از نظر شکل متفاوت است. مدت زمان رسیدن پیله ها و پیله گذاری به گونه کرم خاکی ,دما, تراکم جمعیت,غذای در دسترس و رطوبت بستگی دارد.

پیله گذاری ها در بهار و اوایل تابستان انجام می شود.حداقل دما برای پیله گذاری 3 درجه سانتی گراد ذکر شده است که پایین تر از آن این عمل انجام نمی شود.عامل دیگری که می توند تعداد پیله ها را تحت تاثیر قرار دهد نوع ماده غذای مصرفی است.در این مورد گزارش شده است که بالغینی که از لجن فاضلاب خانگی استفاده می کنند ,یک دهم تعداد پیله هایی که توسط بالغینی که از فضولات گاوی و اسبی استفاده می کنند, پیله گذاری می کنند..در طول رشد کرم های خاکی ,بجز تغییراتی که در رنگدانه آنها صورت می گیرد ,تغییرات ظاهری بیرونی کمی تا بلوغ اتفاق می افتد.و افزایش وزن کرم های خاکی عمدتا قبل از رسیدن به بلوغ صورت می گیرد.

تخم کرم ها در شرایطی که محیط مرطوب و درجه حرارت 16 تا 27 درجه سانتی گراد باشد,در عرض 14 تا 20 روز رسیده و کرم ها ی کوچک از آن بیرون می آیند. کرم های جوان هنگام خروج از تخم بیرنگ هستند.

.عمر طبیعی بسیاری از کرم ها خاکی کوتاه است ولی به طور طبیعی بیش از 5/1 سال عمر می کنند.با از بین رفتن کمربند تناسلی ,پیری در کرم ها پدیدار می شود که همراه با از دست دادن تدریجی و جزئی وزن بدن و در نهایت مرگ خواهد بود.

تکثیر کرم ها:

کرم ها خاکی از نظر تولید مثل دو جنسی اند و اندام های نر و ماده آنها در سوراخ هایی در قسمت شکمی بدن قرار دارند .کرم های خاکی تولید مثل مداوم و یا نیمه مداوم دارند و در اکثر ایام سال کپسول تخم می کنند.در اکثر گونه ها ,تولید کپسول های تخم منوط به فراهم نمودن غذا و شرایط مناسب محیطی است.اکثر کرم ها کپسول های کرمشان را در نزدیکی سطح خاک قرار میدهند.

+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1392ساعت 14:26  توسط   | 

تاثیر ورمی کمپوست بر خصوصیات خاک:


در اکثر تحقیقات انجام شده روی ورمی کمپوست ,تاکید بر اندازه گیری خصوصیات ورمی کمپوست و تاثیر آن بر رشد گیاه متمرکز بوده است.میزان ترکیبات هوموسی در ورمی کمپوست 60-40% بیشتر از ورمی کمپوست است.ترکیبات هوموسی نقش مهمی در تهویه ,ظرفیت نگهداری آب خاک و نفوذ پذیری آن دارد,بنابر این تاثیر ورمی کمپوست  بر خصوصیات فیزیکی خاک بیشتر از کمپوست است .وقتی ترکیبات هوموسی خاک از بین رود خاک سخت,فشرده و کلوخه ای شود.اسید های هیومیک آزاد شده از فضولات کرم های خاکی میزان فعالیت متابولیکی خاک را زیاد می کنند. افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک ,میزان نفوذ پذیری و تخلخل و همچنین کاهش چگالی ظاهری خاک بر اثر اضافه کردن ورمی کمپوست به دلیل تاثیر ورمی کمپوست بر خاکدانه سازی اتفاق می افتد.فضولات کرم های خاکی مقدار زیادی فسفر و آنزیم فسفاتاز دارد که به جذب این عنصر توسط گیاهان ,در خاک هایی که ورمی کمپوست در یافت کرده اند ,کمک می کند. تاثیر کرم های خاکی بر خاکدانه سازی و پایداری ساختمان خاک  از طریق فضولاتی است که از نظر فعالیت میکروبی بسیار فعال می باشند.

تاثیر فضولات کرم های خاکی ممکن است به علت مقدار ماده آلی زیاد آنها,بافت و ظرفیت نگهداری آب آن یا جمعیت بیشتر باکتری ها و قارچها در آن باشد.ریسه قارچها و متابولیت های میکروبی نقش زیادی در تشکیل خاک دانه ها دارند .افزایش جمعیت کرم های خاکی در خاک پس از اضافه کردن ورمی کمپوست ممکن است دلیل دیگری برای بهبود شرایط خاک باشد .کانالهای کرم های خاکی نقش مهمی را در افزایش نفوذ پذیری خاک و تخلخل آن بازی می کنند.افزودن ورمی کمپوست به خاک فعالیت کرم های خاکی را افزایش می دهد.افزودن ورمی کمپوست همانند کمپوست به محیط های کشت گلدانی سبب کاهش چگالی ظاهری ,تخلخل و افزایش ظرفیت نگهداری آب این محیط ها می شود.

میزان فعالیت میکروبی در ورمی کمپوست بسیار بیشتر از کمپوست است .میزان نیتروژن وزن زنده میکروبی خاک  پس از مصرف ورمی کمپوست ضایعات کاغذ و کود گاوی بیشتر از کمپوست است.در محیط های کشت حاوی خاک اضافه کردن ورمی کمپوست حاصل از فضولات اردک به خاک باعث افزایش فعالیت میکروبی در مقایسه با گلدانهایی که فقط کود شیمیایی دریافت کرده اند شده است.اتو کلاو کردن ورمی کمپوست باعث کاهش تاثیر مثبت آن بر رشد گیاهان می شود و این موضوع نشان دهنده اهمیت فعالیت میکروبی در ایفای نقش ورمی کمپوست در خاک است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392ساعت 17:0  توسط   | 

ورمی‌کمپوست

ورمی‌کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می‌گردد.

بیش از ۲۷۰۰ نوع کرم خاکی در طبیعت وجود دارد این کرم‌ها با کاوش خاک و تغذیه عناصر موجود در خاک و آمیختن آن با آنزیم‌های موجود در بدن خود، خاک را تازه می‌کنند و قدرت باروری آن را افزایش می‌دهند همچنین به دلیل جابجایی مداوم در خاک، با ایجاد سوراخ‌های زیاد، راه نفوذاکسیژن به خاک را آسان می‌کنند.

کلمه ورمی (Verms) از لغت لاتین ورم (Vermis) گرفته شده که به معنی کرم است. تولید ورمی کمپوست فرایندی نیمه هوازی است (حدود ۸۰٪ رطوبت) که توسط گونه‌ای خاص از کرمها، قارچ‌ها، باکتری‌ها، و اکتینومیست‌ها انجام می‌شود، همچنین مواد حاصل از بستر رشد کرم بوده که پس از دفع مواد زائد از سیستم گوارشی کرم در محیط باقی می‌ماند، ورمی‌کمپوست، مجموعه‌ای از فضولات کرم به همراه مواد آلی تجزیه شده و نیز اجساد کرم‌هاست که برای گیاه ارزش غذایی فراوانی دارد. در خاک‌هایی دارای مواد دفع شده توسط کرمها، عناصری مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم ۵ – ۱۱ مرتبه بیشتر از خاک‌های بدون کرم است. در اثر عبور مواد آلی از دستگاه گوارش کرم، عناصری از جمله ریزمغزی‌ها زیاد می‌شوند.

تولید ورمی کمپوست، تغذیه کرم‌های قرمز حلقوی بارانی موسوم به Eisenia Foetida از مواد آلی پسماندهای آشپزخانه بوده و محصول این فرایند کود آلی است که یکی از غنی‌ترین کودهای شناخته شده در دنیا است.

محتویات 

۱ مزایای استفاده

۲ ویژگی‌ها

۳ ویژگی های ورمی کمپوست آماده

۳.۱ ورمی کمپوست

۴ جستارهای وابسته

۵ منابع

مزایای استفاده

 

سبک و فاقد هرگونه بو

عاری از تخم علفهای هرز

حاوی میکروارگانیسم‌های هوازی مفید مانند ازتوباکتریها

بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی

دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز

دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین‌ها به ویژه ویتامین B12

قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی

عاری از باکتری‌های غیرهوازی، قارچ‌ها و میکروارگانیسم‌های پاتوژن

اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک

انطباق کامل با الزامات قوانین و مقررات محیط زیست

تولید در داخل کشور (صد درصد)

قابل مصرف در پرورش کلیه محصولات کشاورزی

هوادهی خاک با ایجاد خلل و فرج و ایجاد پوکی در خاکهای متراکم

استفاده از این نوع کود، کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را نسبت به کود شیمیایی افزایش می­دهد؛ و مشکلات مربوط به باقی ماندن کود شیمیایی در مواد غذایی را ندارد.

ویژگی‌ها

 

سبک و بی‌بو

خالی از علفهای هرز

دارای میکروارگانیسمهای هوازی مفید مانند ازتوباکتریها

بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با دیگر کودهای آلی

دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز

دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامینها به ویژه ویتامین ب ۱۲

قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی

فرآوری آسان و سریع تر از بیوکمپوست

خالی از باکتریهای غیر هوازی، قارچها و میکروارگانیسم‌های پاتوژن

اصلاح کننده خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک

وجود عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن، روی، مس و منگنز

استفاده از ورمی کمپوست در تهیه چای کمپوست

× سودآوری بالا برای تولید کنندگان

 

ویژگی های ورمی کمپوست آماده

 

ورمی کمپوست آماده و رسیده دارای رنگ تیره میباشد و با داشتن رطوبتی قابل قبول بین دو انگشت حالت صابونی و لغزنده به خود میگیرد.

بی بو بودن در ورمی کمپوست مطلق نیست و ورمی کمپوست مرطوب بویی کمی خفیف تر و نزدیک به خاک دارد.

دانه بندی مشخص ورمی کمپوست نشانه دیگر از مطلوبیت ورمی کمپوست میباشد که البته لازم به ذکر است که دانه بندی خوب با سرند مناسب و همچنین به موقع سرند کردن بستر از لحاظ رطوبتی رابطه ای مستقیم دارد.

در ورمی کمپوست آماده شما دانه های تیره که همان ورمی کمپوست یا مدفوع کرم است میبینید و باقی مانده از بستر اولیه نیمه تجزیه شده یعنی تخم گیاه یا آفت در آن مشاهده نمیشود و به واقع برد این کود بدلیل نداشتن تخم علف هرز و آفت میباشد.

 

ابگیری ورمی کمپوست یک خاصیت منحصر به فرد برای این کود میباشد بگونه ای که در انتهای زمان تولید شما پی میبرید که بسترهای شما دارای رطوبت بالایی میباشد و زمان و تکرار آبیاری شما کاهش میابد و این موضوع نیز نشانه ای از وجود ورمی کمپوست میباشد.

ورمی کمپوست

ورمي‌كمپوست حاصل فعاليت بيولوژيك نوعي كرم‌خاكي با نام علمي EiseniaFoetidaمي‌باشد اين جانور با تغذيه از موادآلي موجود در طبيعت آن‌ را به كود آلي مغذي تبديل نموده به گونه‌اي كه در حال حاضر اين كود به عنوان يكي از غني‌ترين كودهاي‌آلي بيولوژيك شناخته شده در دنيا می‌باشد. كاربرد ورمي كمپوست در خواص فيزيكي،‌ شيميايي و بيولوژيكي خاك تأثير بسزايي دارد. اين كود اصلاح‌كنندة خصوصيات فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي خاك بوده و علاوه بر وزن مخصوص كم، فاقد هرگونه بو، ميكروارگانيسم‌ هاي پاتوژن، باكتري‌هاي غير هوازي، قارچ‌ها و علف‌ هاي هرز مي‌باشد. ورمي‌كمپوست علاوه بر قابليت جذب آب با حجم بالا، شرايط مناسب جهت دانه‌ بندي و قدرت نگه‌داري مواد غذايي مورد نياز گياهان را فراهم مي‌نمايد. ورمي‌كمپوست حاوي عناصر غذايي بسيار غني به‌ ويژه ازت بوده كه به ‌تدريج آن‌ها را در اختيار گياه قرار مي‌دهد (اين نكته از نظر حاصل‌خيزي خاك بسيار پراهميت است.) اين كود در مقايسه با ساير كودهاي آلي داراي ميزان عناصر اصلي غذايي بالاتري است. ورمي‌كمپوست علاوه بر عناصر ماكرو مانند ازت، فسفر و پتاسيم كه در فعاليت‌هاي حياتي گياه نقش اساسي دارند حاوي عناصر ميكرو مانند آهن، مس، روي و منگنز نيز مي‌باشد. علاوه بر اين با داشتن موادي مانند ويتامينB12و اكسين عوامل محرك رشد گياه را فراهم مي‌آورند. معمولاً نسبت كربن به ازت(C/N) ورمی کمپوست 15 تا 20 بوده و طول دانه های خشک آن بین 1 تا 5 میلی متر متغیر است. هوموس آن نیز 20 درصد وزن خشک میباشد

به طور خلاصه ورمی کمپوست نوعی کود سبز است که از مواد زاید آلی به کمک ارگانیسم های مفید تهیه میشود که دارای عناصر مغذی لازم و کافی برای تولید محصول مناسب و سالم است .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392ساعت 16:41  توسط   | 

مشخصات کرم مورد استفاده ردر ورمی کمپوست


عمل ورمی کمپوست توسط یک کرم خاکی به نام لومبارکیاربلوس انجام میشود این کرم که بین 10 تا 12 سانتی متر طول دارد از خانواده ایزینیا فیتدا است کرم مذکور از نوع وسی بوده که بین 5 تا 7 سانتی متر طول دارد و قادر به از بین بردن تمام زباله های خانگی می باشد . این کرم در ایران به نام کرم قرمز حلقوی بارانی شناخته شده است. یک مغز و 5 قلب دارد که می توان آنها را از بند های خاص جدا کرده و تکثیر نمود. طول عمر متوسط هر کرم بین 10 تا 16 سال و دورهتخم گذاری آن هر 21 روز می باشد . این کرم ها هرمافرودیت هستند که جنس نر و ماده آنها در طول 21 روز تخم ریزی می کند. هر کرم بین 1 تا 20 تخم می گذارد. که به صورت پیله بوده سپس تخم ها ظرف مدت یک هفته از پیله خارج می شوند کرم های کوچک خارج شده از پیله سفید رنگ ان و کم کم به رنگ صورتی در میایند و طی مدت سه ماه از تاریخ تولد هر کرم ، بالغ شده و آماده باروری است.


برچسب‌ها: مشخصات کرم مورد استفاده ردر ورمی کمپوست, ورمی کمپوست, کرم
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن 1392ساعت 11:47  توسط   | 

مهمترین ویژگی‌های كمپوست كرمی در مقایسه با كمپوست معمولی و سایر مواد كودی


 

ورمی كمپوست  در اصلاح بافت فیزیكی خاك، نقش به سزایی دارد و موجب سبك شدن آن می‌شود. بنابراین ضریب حفظ رطوبت در خاك افزایش می‌یابد و آب به مقدار بیشتری در بافت خاك نگهداری می‌شود. در این حالت  ورمی كمپوست  موجب رها شدن تدریجی آب از خاك شده است و از تبخیر سطحی و یا نفوذ سریع آب به داخل عمق خاك(عمق دور از دسترس گیاه) جلوگیری می‌كند

 ورمی كمپوست به حل شدن مواد مغذی خاك كمك می‌كند.

ورمی كمپوست  در ایجاد تعادل نسبت مواد معدنی به مواد مغذی در خاك نقش مهمی دارد و با داشتن تركیباتی چون نیتروژن، پتاسیم، كلسیم، منیزیم و غیره یك كود بسیار غنی به شمار می‌رود.

در تركیب شیمیایی ورمی كمپوست  مقدار قابل توجهی چربی یافت می‌شود كه آن را تبدیل به یك كود كامل می‌كند،  به همین دلیل در غنی سازی گیاه از نظر مواد غذایی و همچنین احتیاجات متابولیكی آن، بسیار موثر است. به طور معمول، این مواد در سایر كودهای استاندارد تجاری یافت نمی‌شوند.

بر اساس بررسی‌های دانشمندان ژاپنی كه در سال 1978 منتشر شده است، زمانی كه ورمی كمپوست  با سایر كودها مخلوط شده و در زمین بكار رود، حلالیت مواد مغذی كود به تاخیر می‌افتد و مدت زمان پایداری آن افزایش می‌یابد. در این حالت، ورمی كمپوست با رها كردن تدریجی مواد مغذی خود در خاك در تداوم طولانی مدت فعالیت كود، سهم به سزایی دارد. همین ویژگی موجب می‌شود كه در طول دوران كاشت و داشت گیاه، هیچ‌گونه نیازی به افزودن مجدد ورمی كمپوست به خاك نبوده و در این دوره فقط یك بار استفاده از كود در زمین كافی خواهد بود. اگر ورمی كمپوست  با كودهای دیگر مخلوط شود. خواص فیزیكی و شیمیایی خاك همزمان با هم بهبود می‌یابد، بنابراین این تركیب در تشدید اثرهای مطلوب و عملكرد كود تاثیر می‌گذارد.

کود ورمی كمپوست یك كود صد در صد آلی است كه به صورت مستقیم جذب ریشه گیاهان می‌شود. این نوع كمپوست، غنی‌ترین محیط برای حیات موجودات ذره‌بینی خاك بوده، ولی باوجود این، بدون بو و عاری از آلودگی است.

 ارزشمندترین ویژگی ورمی كمپوست در عملكرد آنزیم‌ها، میكروارگانیسم‌ها و هورمون‌های مختلف موجود در آن است. ورمی كمپوست دارای آنزیم‌هایی نظیر پروتئاز، آمیلاز، لیپاز، سلولاز و كتیناز است كه در تجزیه مواد آلی خاك و در نتیجه در دسترس قراردادن مواد مغذی مورد لزوم گیاهان نقش موثری دارد. ویژگی یاد شده  موجب می‌شود تا ورمی كمپوست به عنوان بهترین و اساسی ترین كود برای احیای زمین‌های بایر غیرقابل كشت به شمار می‌رود.

 ورمی كمپوست  محصولی، با ارزش برای كشت انواع محصولات به شمار می‌آید و در درجه اول برای پرورش گل و گیاهان زینتی و در كشتزارها برای اصلاح نژاد گیاهان مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا كه نقش اساسی این نوع كمپوست تحریك و تسریع رشد گیاهان بوده، بهترین تاثیر آن در رنگ‌آمیزی گل و بزرگ‌تر كردن آن است.

 به‌نظر می‌رسد كه ورمی كمپوست در تغلیظ عطر و اسانس گیاهان و گل‌های معطر تاثیر داشته باشد.

  سایر موارد استفاده از این محصول شامل كاربرد آن در كرت‌های بزرگ پرورش گل، كشتزارهای انگور، محصولات و میوه‌های نوبر و زودرس، بیشه‌زاران و جنگل‌های طبیعی و مصنوعی( تولید چوب)، باغ‌های گردو، مركبات و زیتون است.

ورمی كمپوست، سرشار از عناصر پرمصرف و كم مصرف و به شكل قابل استفاده برای گیاه است. براساس گزارش‌های موجود، فضولات كرم‌های خاكی از نظر عوامل شیمیایی دارای مقادیر زیادی مواد آلی و عناصر قلیایی قابل تبادل، شامل سدیم، پتاسیم، كلسیم، منیزیم، فسفر و منگنز قابل استفاده برای گیاه نسبت به خاك اطراف است.

 

 مواد تحریك‌كننده رشد گیاه نظر اكسین و سیتوكسین در ورمی كمپوست وجود دارد.

ورمی كمپوست مقدار محسوسی آهن و مس در تركیبات خود به اشكال شیمیایی و هندسی معین دارد كه در اسید هیومیك و منابع دیگر خاك، همانند آنها یافت می‌شود.

 اسدهای هیومیك و برخی از فلزات سنگین در ورمی كمپوست وجود دارد. در طیف‌سنجی با امواج ماورای بنفش و تجزیه شیمیایی توده به وسیله حرارت، مشخص شده است كه اسیدهای هیومیك ورمی كمپوست  شبیه به نوعی لیگنین گیاهی هستند.

ورمی كمپوست اثر محركی بر روی حداكثر رشد گلیسین(سویا) با افزایش در طول ریشه، تعداد ریشه افقی، جوانه زدن طولی و طول قسمت میان دو گره نشای آن و سایر گیاهان دارد.

فلزات، در مدفوع كرم‌ها(ورمی كمپوست) همراه با افزایش تدریجی غلظت آنها(البته به استثنای كروم و زیركونیوم) ظاهر می‌شوند. افزودن زغال سنگ نارس و ماسه به ورمی  كمپوست موجب كاهش غلظت فلزات 76 تا 94 درصد می‌شود.

 كرم‌های خاكی با تولید ورمی كمپوست سبب كاهش نسبت   به 20 یا كمتر می‌شوند.

 استفاده از فرایند ورمی كمپوست افزون بر تثبیت مواد زاید جامد، فضولات حیوانی و لجن فاضلاب، نتایج مفید دیگری نظیر جداسازی مواد زاید غیرآلی، نداشتن شیرابه، نداشتن بوی زباله و كاهش حجم آن تا حدود 80 درصد را نیز به دنبال دارد.

 هنگامی كه مدفوع كرم‌های خاكی با خاك بدون كرم مقایسه شود. نتایج جالب توجه زیر به‌دست می‌آید:

 فسفر قابل دسترس مدفوع كرم خاكی هفت برابر بیشتر است.

 نیتروژن قابل دسترس مدفوع كرم خاكی شش برابر بیشتر است.

منیزیم قابل دسترس مدفوع كرم خاكی سه برابر بیشتر است.

 كربن قابل دسترس مدفوع كرم خاكی دو برابر بیشتر است.

كلسیم قابل دسترس مدفوع كرم خاكی 5/1 برابر بیشتر است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن 1392ساعت 11:41  توسط   | 

ایزینیا


خداوند بیش از 3000 نوع کرم خاکی آفریده است که چند نوع آن با مابقی تفاوت دارد، مابقی با تولید مثل سالی یک بار، مبادرت به شخم زدن و جابجایی خاک می‏کنند و لیکن چند نوع معدود دیگر با ویژگی خاصی نجات دهنده محیط زیست انسان‏ها و تامین کننده غذای سالم آنها هستند، یکی از این‌ها، کرم خاکی آیزینیا فوتیدا Eisenia Foetida است که در زبان فارسی به کرم قرمز خاکی حلقوی بارانی و در سطح بین‏ المللی به کرم قرمز کالیفرنیاییRed Worm California معروف است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن 1392ساعت 11:40  توسط   | 

مصارف کرم آیزینیا فوتیدا


مصارف کرم:در سایر کشورها از این کرم بدلیل داشتن پروتئین 70 درصدی در موارد زیر استفاده می‏شود:

 

1.       مصرف پروتئینی انسانی:در سایر کشورها از جمله در کشور آمریکا غذای مصرفی مردم است همانند انواع کنسرو جهت سالاد، غذاهای پختنی، انواع نوشیدنی و ... به عنوان مثال از گرانترین غذاهای فروشگاه‌های زنجیره‏ای مک دونالد می‌باشد[1]، با توجه به فرهنگ ما استفاده از آن هدف نمی‏باشد. (خود کرم به عنوان پروتئین)

 

2.       مصرف پروتئینی حیوانی:با توجه به ازدیاد جمعیت و نیاز مردم به مواد پروتئینی سالم، تولید و پرورش دام، طیور و آبزیان، نقش اساسی در تامین نیازهای مردم و تقویت بنیه اقتصادی روستاییان و کشاورزان را دارد.در این میان تغذیه دام، طیور و آبزیان با کرم خاکی به عنوان ماده غذایی دارای پروتئین زیاد باعث افزایش کیفیت محصولات شده و نیاز کشور به واردات محصولاتی چون دان مرغ، انواع مکمل‌های غذایی دام و آرد ماهی را کاهش می‌دهد. از این گونه برای اولین بار در قرن 18میلادی برای تغذیه دام و طیور استفاده شد.امروزه در تغذیه مرحله لاروی آبزیان، تمایل به استفاده از غذای زنده وجود دارد، زیرا در بسیاری از موارد، دانش بشری هنوز قادر به تامین مصنوعی کلیه نیازهای غذایی لارو نبوده و پوشش این نیاز با غذای زنده راه حل مطلوب و مطمئنی است.مهمترین غذای زنده مصرفی کرم‌خاکی است که درصد پروتئین آن بیش از سایر گونه‌هاست و علاوه بر آن دارای امگا3 نیز می‌باشد.استفاده از این گونه به جای محصولات جانبی علاوه بر افزایش درصد رشد و کیفیت گوشت، از نظر اقتصادی نیز به‌صرفه‌تر است و تولید آن نیاز کشور به واردات محصولات فوق را که از زمان هجوم شانه دار ژله‌ای به دریای خزر و کاهش کیلکا به عنوان ماده اصلی آرد ماهی و افزایش قیمت آرد ماهی و واردات آن را به همراه داشته است، کاهش می دهد[2].

 

3.       به عنوان مواد اولیه در تولید لوازم آرایشی و بهداشتی:همانطور که قبلا هم گفته شد این کرم به دلیل داشتن پروتئین و امگا3 فراوان به عنوان یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده محصولات آرایشی و بهداشتی می‌باشد.در سال 1985 شرکت DOVE برای اولین بار استفاده از این کرم را در محصولات خود آغاز نمود و اولین سری محصولات خود با عنوان جوان کنند‌گان پوست در سال 1987 به بازار عرضه نمود، اما هم اکنون بیشتر شرکتهای پیشتاز در این صنعت با تولید انواع شامپو، صابون، کرم، انواع پودرهای روشن کننده و تقویتی و ... استمرار به تولید با این کرم را در دستور کار خود قرار داده اند. در این بین می‌توان به محصول شرکتFace-Lift  با نام تجاری G2G اشاره نمود که یکی از گران قیمت‌ترین محصولات آرایشی جهان می‌باشد.

 

4.       به عنوان مواد اولیه در تولید دارو:از جمله یکی از مهمترین مصارف جدید این کرم که به کمک صنعت داروسازی و پزشکی آمده تولید محصولات دارویی و پزشکی می باشد، که داروهای مکمل غذایی، انواع آرامش بخش‌ها، داروهای ضد سرطان را شامل می‌شود.

 

فضولات کرم:این کرم، در روز بیش از وزن خود غذا می‏خورد و 60  تا 90 درصد آن را به فضولاتی به نام کود کرمی‌کمپوست تبدیل می‏کند و این کود دارای حداقل 5 خاصیت زیر است:

 

1.       بی بو است.

 

2.       مانع از ایجاد علف هرز می‏شود.

 

3.       استفاده از این نوع کود، کیفیت محصولات کشاورزی را نسبت به کود شیمیایی عملاً‌ حدود 50 درصد و کمیت (تعداد در واحد سطح) آنها را نیز چیزی در حدود 20 تا 70 درصد افزایش می‏دهد، و به علاوه مشکلات مربوط به باقی ماندن کود شیمیایی در مواد غذایی را ندارد. با توجه به تولید حدود 100 میلیون تن تولیدات کشاورزی در سال 1386، معادل 20 میلیون تن افزایش محصول بدون هزینه در پی خواهد داشت.

 

4.       بدلیل خاصیت اسفنجی کود تولید شده در نگهداشت آب و آزاد سازی تدریجی آب موجود، از این کود به همراه فنّاوری خاص، اقدام به بارور نمودن و حاصلخیزی زمین‏های شوره‏زار، شیمیایی شده،‌ کوهپایه و غیرقابل کشت می‏شود

 

5.       از همه مهمتر، بدلیل فقدان هر نوع مواد شیمیایی، محصول کشاورزی تولیدی با استفاده از این کود، ارگانیک است و قیمت محصول کشاورزی ارگانیک در سطح جهانی، بین 2 تا 5 برابر قیمت محصول کشاورزی عادی است. این صنعت با توجه به اینکه در حفظ و استفاده بهینه از محیط زیست و کاهش هزینه‌های حمل و نقل و دفع زباله‌ها و فضولات نقش قابل توجهی دارد می‌تواند در پیشرفت اقتصاد و توسعه پایدار کشور بسیار مفید باشد. در حال حاضر کشورهای کانادا، ایتالیا، ژاپن، فیلیپین، آمریکا و هند کارخانه‌های زیادی را در زمینه این صنعت و مخصوصا سامانه‌های بازیافت در ابعاد وسیع به اجرا درآورده‌اند و از منافع آن بهره‌مند شده­اند. این صنعت در زمینه کشاورزی، باغداری و تولید چای کمپوست کاربردهای فراوانی دارد. هرکشور سالانه میلیون­ها تن زباله تولید می­کند که منبع بسیار با ارزشی برای تولید ورمی‌کمپوست و خلق ارزش است.

 

به عنوان مثال هند سالانه 25 میلیون تن زباله تولید می‌کند که درصد قابل توجهی از آن به کود ورمی‌کمپوست تبدیل می‌شود. هم اکنون در کانادا هر هفته 75 تن زباله توسط ورمی‌کمپوست بازیافت می‌شود. شرکت American Earthworm Company در سال 1978 اولین کارخانه خود را با ظرفیت 500 تن در ماه راه‌اندازی کرد و شرکت Aoka Sangyo Co. Ltd در ژاپن نیز سه کارخانه 1000 تن در سال دارد که ضایعات صنایع غذایی را به ورمی‌کمپوست تبدیل می‌نماید. در حال حاضر 3000 کارخانه ورمی کمپوست در ژاپن وجود دارد که هر یک ظرفیت 5 تا 50 تن در ماه دارند. اکنون نوبت ایران است تا وارد صنعت ورمی کمپوست و فنّاوری‌های تجاری آن شود.

 

تغذیه خوراک کرم:همه نوع زباله‌تر شهری و فضولات حیوانی بجز مواد سنگی،‌ شیشه‏ای،‌ پلاستیکی، فلزی و گوشتی خام و چربی، غذای این کرم می‏باشد. به همین دلیل اسم دیگر این کرم، کرم آشغال‏خوار است. در ایران هر شهروند ایرانی روزی 700 گرم و هر روستایی روزی 300 گرم زباله خانگی تولید می‏کند که 70 درصد آن خوراک این کرم می‏باشد. و  هر روستایی روزی 400 گرم فضولات حیوانی تولید می‏کند که 100 درصد آن خوراک این کرم می‏باشد.  این کرم حداقل معادل وزن خود در روز غذا می‏خورد و 60 تا 90 درصد آن به کود تبدیل می‏شود و مابقی غذای خورده شده برای تکثیر و افزایش وزن و تعداد کرم مصرف می‏شود.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن 1392ساعت 11:39  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر